Από τον Ιανουάριο του 2015 με μια σειρά από υπουργικές αποφάσεις καθορίστηκαν τα νέα κριτήρια κατάταξης για τα ξενοδοχεία, τα επιπλωμένα διαμερίσματα και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια.fivestarhotel

Τα ξενοδοχεία κατατάσσονται σε αστέρια, ενώ τα ενοικιαζόμενα δωμάτια διακρίνονται σε κλειδιά.

Με το ΦΕΚ 10Β-15, Απόφαση Αριθ. 216/2015, «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων» καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία και τα κριτήρια κατάταξης των Ξενοδοχείων σε Αστέρια.

Αντίστοιχα το ΦΕΚ 2840-14, Απόφαση Αριθ. 21185/2014, «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων−διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» καθορίζει τα αντίστοιχα στοιχεία για την κατάταξη των Ενοικιαζόμενων Δωματίων σε Κλειδιά.

Οι νέες διαδικασίες κατάταξης για τα ξενοδοχεία και τα δωμάτια αποτελούν μία σημαντική ευκαιρία για τα καταλύματα να επιτύχουν βελτίωση του προϊόντος και των υπηρεσίων τους και αντίστοιχη αναβάθμιση της κατηγορίας τους σε αστέρια ή κλειδιά.

Από την άλλη, τα νέα κριτήρια ενέχουν κινδύνους για πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες εάν δεν προετοιμαστούν κατάλληλα κινδυνεύουν να χάσουν αστέρια ή κλειδιά, γεγονός που μεταφράζεται σε απώλεια σημαντικού μεγέθους της κερδοφορίας τους.

Οι επιχειρήσεις του κλάδου οφείλουν να προετοιμαστούν κατάλληλα, ώστε να επιτύχουν την μέγιστη δυνατή συγκέντρωση μορίων και να διασφαλιστούν από λάθη που μπορεί να τους στοιχίσουν σε μοριοδότηση. Για την προετοιμασία σχετικά με τα τεχνικά κριτήρια των διαστάσεων των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων είναι φυσικά χρήσιμος ένας πολιτικός μηχανικός και η γνωμοδότησή του.

Αλλά πλέον, τα νέα κριτήρια, ξεφεύγουν κατά πολύ από τις τεχνικές προδιαγραφές και έχουν να κάνουν σε μεγάλο βαθμό με ποιοτικά κριτήρια σχετικά με το ξενοδοχειακό προϊόν και τις παρεχόμενες στον πελάτη υπηρεσίες.

Η συνδρομή ενός ειδικού είναι κάτι παραπάνω από χρήσιμη. Ένας σύμβουλος προετοιμασίας, είτε αυτός είναι σύμβουλος διοίκησης ξενοδοχείων είτε σύμβουλος ξενοδοχειακού μάρκετινγκ, με γνώση στη διαδικασία και τα κριτήρια κατάταξης, θα μπορέσει να εντοπίσει τα κρίσημα σημεία που θα βοηθήσουν το ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια να επιτύχουν τα περισσότερα αστέρια ή αντίστοιχα τα περισσότερα δυνατά κλειδιά.

Η διαδικασία κατάταξης, η οποία διενεργείται από το ΞΕΕ (Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος) περιλαμβάνει συνοπτικά τη λήψη των απαιτούμενων κωδικών για την είσοδο στην online πλατφόρμα κατάταξης και την αίτηση στο ΞΕΕ, τον έλεγχο των κριτηρίων και τη συλλογή των απαιτούμενων πιστοποιητικών-δικαιολογητικών, την επιλογή Φορέα για τη Διενέργεια Ελέγχων και Επιθεωρήσεων, την εκτέλεση της επιθεώρησης και την έκδοση της Τεχνικής Έκθεσης και της Βεβαίωσης Συνδρομής Προϋποθέσεων Κατάταξης σε Κατηγορία Αστεριών ή Κλειδιών και τέλος την έκδοση Πιστοποιητικού Κατάταξης από το ΞΕΕ.

Η διαδικασία έχει διάρκεια περίπου 50 ημέρες και είναι υποχρεωτική για κάθε νέα επιχείρηση καταλύματος, ενώ όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων θα πρέπει να την ακολουθήσουν μέχρι το τέλος του 2017. Καλό βέβαια είναι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να την ακολουθήσουν πριν το δεύτερο εξάμηνο του 2017 ώστε να αποφύγουν τον συνωστισμό αιτήσεων που προβλέπεται για το τέλος της προθεσμίας. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε στο mail@evlagoutaris.com ή να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας της σελίδας.

Να σημειωθεί ότι η Βεβαίωση Συνδρομής Προϋποθέσεων Κατάταξης έχει διάρκεια 5 έτη και η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διασφαλίσει ότι όλα τα κριτήρια για τα οποία μοριοδοτήθηκε θα συνεχίσουν να υφίστανται καθ” όλη την περίοδο.

Tags

| | |