Τα Hotel Ads της Google έχουν ήδη προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ικανοποιητικά αποτελέσματα στην αύξηση των direct πωλήσεων των ξενοδοχείων.

Η Google ανανεώνει την εμφάνιση των Mobile Hotel Ads της δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις εικόνες, στις περιγραφές και τονίζοντας την καλύτερη τιμή που μπορεί να πάρει ο πελάτης.

Παράλληλα, η Google έχει φέρει σημαντικές αλλαγές στην λειτουργικότητα της εφαρμογής Google Mobile Hotel Ads.

 

Πηγή: www.koddi.com/googles-new-look-for-mobile-hotel-ads/

Tags

| | | |