Η Airbnb προσθέτει ξενοδοχεία στην πλατφόρμα της

Τα τελευταία χρόνια οι κυριότεροι διαδικτυακοί διανομείς ξενοδοχείων, όπως η Booking.com και η Expedia προχώρησαν στη διεύρυνση της βάσης των καταλυμάτων τους προσθέτοντας vacation rentals και ενοικιαζόμενα δωμάτια, ώστε να αντιμετωπίσουν την Airbnb και τις αντίστοιχες πλατφόρμες, μειώνοντας τη δυναμική για τα ξενοδοχεία.

Η Airbnb αντιδράει στην κίνηση αυτή, αποφασίζοντας να προσθέσει ξενοδοχεία στη δική της πλατφόρμα. Μέσα από συνδέσεις με Channel Manager η Airbnb προσθέτει ξενοδοχεία και δίνει τη δυνατότητα στον ξενοδοχειακό κλάδο να διευρύνει με τη σειρά του το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Source: Airbnb officially opens up platform to hotel distribution: Travel Weekly